Slet opsagt medarbejder

En slettedato bliver automatisk sat når personalekontraktens status ændres fra «Ansat» og personalekontrakten bliver herefter automatisk slettet når datoen for en slettedato er overskredet. Det er selvfølgeligt muligt at sætte slettedatoen manuelt på den enkelte personalekontrakt.

Sådan sætter du en personalekontrakt til sletning

  1. Find den personalekontrakt som du vil slette
  2. Åben kontraktforsiden
  3. Klik på «Status» i venstremenuen
  4. Klik på «Rediger» i øverste højre side af sektionen
  5. Sæt kontraktstatus til «Afskediget», hvis dette ikke allerede er gjort
  6. Indtast «Slettedato« for hvornår kontrakten skal slettes
  7. Klik på «Gem»

*  Bemærk at kontrakten slettes permanent fra systemet.