Skab overblik med digital kontraktstyring

..sparer tid og omkostninger

Fra uoverskuelig mappestruktur til brugervenlig digital kontraktstyring

Tid
sparet

0 %

Anslået reduktion i administrationstid brugt på kontraktstyring ved overgang fra manuelle processer til et kontraktstyringssystem

Antal
indkøbskontrakter

0

Gennemsnitligt antal kontrakter med forpligtelser og deadlines for en dansk virksomhed med 50-100 ansatte

Reducerede omkostninger

0 %

Anslået besparelse på bundlinjen ved implementering af et dedikeret system til kontraktstyring jf. NSCCM

Funktioner
i COMAsystem

Centralisér virksomhedens kontrakter

Skab overblik ved at samle alle aftaler i én brugervenlig platform

Simplificér kontraktuelle arbejdsgange

Frigiv værdifuld administrationstid ved at forenkle kontraktprocesserne

Fuld kontrol over virksomhedens forpligtelser

Effektiv styring – slut med oversete deadlines

Klar, parat - opret!

Intuitiv arbejdsgang til nem oprettelse af nye kontrakter

Effektivisér din underskriftsproces

Reducer behandlingstid med underskrift samme dag

Indsigt og transparens

Skab og eksportér skræddersyede rapporter og fortsæt analysen i Excel

Funktioner
i COMAsystem

Sikkerhed

Èt sikkert sted til virksomhedens kontrakter – opbevaring i danske datacentre med robust IT sikkerhed, backup og GDPR compliance

ISAE-3000 Type-II

Vores uafhængige ISAE-3000 type-II revisionserklæring sikrer at jeres forretningskritiske og personfølsomme data håndteres i overenstemmelse med gældende lovgivning

Dansk Private Cloud

Alt er opbevaret på dansk jord. Vi benytter top-moderne datacentre som overholder højeste sikkerhedsstandarder, hvilket giver best-in-class oppetid, og eliminering af risikoen for tredjelands-overførsler

GDPR Compliant

Vores software og infrastruktur er udviklet ud fra “Privacy-by-Design” mantra, hvilket bevirker at interne processer samt platform er bygget med hensynet til personfølsomme data i højsædet

COMAsystem
skaber værdi
på tværs af
virksomheden

Økonomi

På forkant med samtlige forpligtelser på tværs af kunder og leverandører

 • Fra uoverskuelig mappestruktur til dedikeret digital kontraktstyring
 • Slut med uønskede automatiske fornyelser
 • Forenkling og strømlining

HR

Alle HR-relaterede dokumenter og
informationersamlet ét sted

 • Skab en behagelig proces for onboarding af nye medarbejdere
 • Reducer tiden brugt på administrativt arbejde
 • Forenklet proces for overholdelse af deadlines

Administration

Gør op med decentral opbevaring og udnyt indbyggede processer til forbedring af compliance

 • Slut med at lede forgæves efter kontrakter eller aftalerelateret kontekst
 • Fremtidssikker opbevaringen af data i Danmark
 • Standardiser og opdater nemt kontraktvilkår på tværs af afdelinger

Salg

Opret nemt salgskontrakter og tilbud, send til elektronisk underskrift og monitorer processen fra start til slut

 • Effektiviser tilbudsprocessen og minimer fejlmarginen
 • Skab strømlining mellem ledelse og salg
 • Notificering forud for genforhandling og vigtige deadlines

COMAsystem skaber værdi på tværs af virksomheden

Seneste blogindlæg

Trin-for-trin guide til databehandleraftaler​

Uanset om du er en privat virksomhed, en offentlig institution eller en organisation, er det uundgåeligt, at du håndterer persondata relateret til dine leverandører, kunder og/eller personale. Som dataansvarlig er det afgørende at sikre, at disse personoplysninger administreres med omhu og i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere

Ændring af ansættelsesbeviser ifm. ny EU-lov

Den 1. juli 2024 træder en ændring i arbejdstidsloven i kraft og forpligter alle virksomheder til at efterleve et krav om tidsregistrering for medarbejdere, mhp. på at undgå overbelastning som følge af overarbejde og sikring af at gældende hviletider overholdes.

Læs mere

Giv dine kollegaer adgang til kontraktdata

For at kunne træffe de rigtige beslutninger er det vigtigt at have indsigt i de forhold der gør sig gældende i aftalegrundlaget for virksomhedens forpligtelser. Når viden og indsigt kun er tilgængelig hos én nøgleperson – øges risikoen for fejlbeslutninger der kan have betydning for bundlinje og omdømme.

Læs mere