Indsigt & transparens

Skab og eksportér skræddersyede rapporter og fortsæt analysen i Excel eller dit foretrukne værktøj

Værdien af data udløses i analysen

COMAsystem understøtter brugerdefinerede rapporter som tilbyder komplet indsigt og gør det nemt at navigere i alle relevante datapunkter.

  • Rapport funktion
  • Analyse
  • Kontraktdata

Oversigt over udleveret udstyr, kommende indeksreguleringer, datagrundlag til bonusafregning …

Rapport funktionen giver fuld indsigt i virksomhedens data, forpligtelser og aftaler på tværs af indkøb, salg og HR.

  • Brugerdefinerede rapporter
  • Tværgående overblik
  • Komplet indsigt

Transparent rapportering - internt og eksternt

Ved brug af eksport-funktionen gennemføres udtræk af brugerdefinerede rapporter nemt til deling med kollegaer, bestyrelse eller fortrolige samarbejdspartnere i Excel eller som PDF.

  • Udtræk (CSV/PDF)
  • Rapportering
  • KPI styring