Integration

COMAsystem stiller et Rest API til rådighed med adgang til al dokumentation. Dermed kan COMAsystem integreres til egne systemer eller andre tredjeparts løsninger f.eks. ERP og HRM

Høj sikkerhed

APIet stiller de samme krav til sikkerheden som resten af systemet, og gør brug af de brugerrettigheder som din virksomhed har tildelt den eller de enkelte brugere.