Ændring af ansættelses-
beviser ifm. ny EU-lov

Ændring af ansættelsesbeviser ifm. ny EU-lov

Ændring af ansættelses-
beviser ifm. ny EU-lov

Alle virksomheder er forpligtet til at efterleve krav om tidsregistrering

Udgivet 9. februar 2024

Den 1. juli 2024 træder en ændring i arbejdstidsloven i kraft og forpligter alle virksomheder til at efterleve et krav om tidsregistrering for medarbejdere, mhp. på at undgå overbelastning som følge af overarbejde og sikring af at gældende hviletider overholdes.

Virksomheden har mulighed for at afvige fra reglerne for den maksimale ugentlige arbejdstid i tilfælde, hvor medarbejderen enten har rådighedsvagter og udfører funktioner af samfundsmæssig betydning, såsom læger og brandmænd, eller hvis medarbejderen har “betydelig indflydelse på planlægningen af arbejdstiden” og er undtaget fra reglerne om hviletid i henhold til hviletidsbekendtgørelsen (kendt som “Selvtilrettelægger”).

Generelle anbefalinger

De generelle anbefalinger (herunder fra EY Law) er at ansættelsesbeviser skal opdateres, så det præciseres i ansættelseskontrakten eller et tillæg, at medarbejderen har pligt til at arbejdstidsregistrere eller evt. er fritaget jf. ovenstående.

Lav nemt kontrakttilæg med Word og COMAsystem

COMAsystem’s personalemodul forenkler administrationen af denne nødvendige ændring, ved anvendelse af centrale kontraktskabeloner og digital signatur.

Overblik over forløbet