Personalechef

Fordele ved brugen af COMAsystem

Som Personalechef har Du behov for overblik over alle ansatte og deres kontrakter. Du har ligeledes behov for et overblik over hvilke benefits der er tilknyttet den enkelte medarbejder, eksempelvis telefon, bil, nøgler o.l.

Du har endvidere behov for at den kontraktskabelon som Din virksomhed benytter er den sidste nye standard med alle forhold og juridiske detaljer indeholdt.

Udbyttet for Dig ved automatiseret og digitaliseret kontraktstyring kan beskrives i nedenstående punkter:

 • Overblik over alle medarbejderes komplette ansættelsesforhold, betingelser og benefits.
 • Enkel vedligeholdelse af ansættelsesforholdet for den enkelte medarbejder inkl. bilag, mails o.l.
 • Alarmer til den ansvarlige ved handlinger, aktiviteter og opfølgninger.
 • Tilgængelige kontraktskabeloner for forskellige ansættelsesforhold til fletning med konkret medarbejderinformation.
 • Rettighedsstyring i forhold til hvem der har tilladelse til at se medarbejderinformationer.
 • Udarbejdelse af kontrakt og digital underskrivelser i flow og uden kontrakt deles uden for system.
 • Oversigt over medarbejdersamtaler, uddannelser, kompetencer, udstyr, personalegoder m.v.
 • Automatisk sletning af samtlige persondata inden for reglerne om GDPR.

Overblik og effektiv styring af personaleinformationer vil blive langt større, ligesom din sikkerhed i forhold til behandling af persondata vil blive markant forbedret.

Du vil gennem den systematiske tilgang til automatiseret og digitaliseret kontraktstyring få langt smidigere arbejdsprocedure.

Din oplevelse af kontrakthåndtering fra udfærdigelse af kontrakt, digital signering, håndtering medarbejderforhold til ophør og sletning af medarbejderen opleves smidigt og sikkert.

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo