Salgschef / Sælger

Fordele ved brugen af COMAsystem

Som salgschef / Indkøber har Du behov for at kunne have overblik over salgs- og tilbudsaktiviteter, lige som Du har behov for at have det komplette overblik over aktive kontrakter inklusiv bilag, allonger og mails.

Du har endvidere behov for at den kontraktskabelon som Din virksomhed og alle sælgere skal benytte er den sidste nye standard med alle forhold og juridiske detaljer indeholdt.

Udbyttet for Dig i forhold til automatiseret kontraktstyring kan opdeles i nedenstående punkter:

 • Dynamisk kalender over din og dine kollegaers opfølgning på fornyelser og opsigelser.
 • Alarmer for aktiviteter og handlinger.
 • Mulighed for forcast på omsætning.
 • Enkel vedligeholdelse af kontraktgrundlag
 • Tilgængelighed uafhængig af fysisk placering – Altid online med kontrakterne.
 • Du vil opleve en effektivisering af dine ressourcer, der også sikrer rettidig opfølgning samt bedre planlægning.

Deling af kontraktviden sker ved simpel rettighedsstyring og Du vil gennem indbakke i systemet kunne få data gennem scanning direkte fra printer eller fra kollegaer med relevant materiale.

Din oplevelse af kontrakthåndtering fra udfærdigelse af kontrakt, digital signering, håndtering medarbejderforhold til ophør og sletning af medarbejderen opleves smidigt og sikkert.

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo