Sådan passer vi på dine data – se vores ISAE 3000 IT-revisionserklæring

Vi bestræber os hver eneste dag på at leverer den bedste drift og sikkerhed af vores SaaS-løsning – derfor har BDO igen i år foretaget en IT-revision af vores infrastruktur, systemdokumentation, arbejdsgange, databehandling og opbevaringsløsninger.

Vi ved hvilket ansvar der påkræves af vores kunder, når de benytter vores SaaS-løsning til online kontraktstyring. Derfor har vi bl.a. opsat arbejdsgange der sikrer at persondataforordningen bliver overholdt i systemet og at al data bliver opbevaret og driftet fra dansk datacenter. Vores IT-revisionserklæring er tiltænkt dig, som er dataansvarlig og benytter vores online kontraktstrying. Heri har BDO bl.a. testet vores risikovurdering, informationssikkerhedspolitikker, adgangsstyring, kryptografi, driftssikkerhed m.v. Du kan hente vores ISAE 3000 IT-revisionserklæring her.

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

  • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
  • Individuelle input felter
  • Digital underskrift med touch eller NemID
  • Opbevaring og backup
  • Styring og alarmering
  • GDPR compliant automatiseret sletning
  • 3 parts integration med API
  • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo