Om COMAsystem

COMAsystem bygger på en god idé

Historie – Det var vildt bøvlet at spare penge…

Ideen til COMAsystem udsprang af det øgede fokus på omkostningsoptimering efter finanskrisen og årene efter, som tidligere var virksomhedens hovedfokus.

Vi oplevede ofte at vores kunder brugte lang tid på at finde de rigtige papirer frem, når vi skulle forhandle og optimere indkøbsaftalerne.

Desværre viste det sig gang på gang, at virksomheder ofte ikke var i stand til at finde de kontraktdokumenter, som er grundlaget for alle tænkelige leverancer og dermed selvfølgelig virksomhedens omkostninger.

Derfra udsprang ideen til selv at udvikle et online kontraktstyringssystem, så vores kunder ikke skulle bruge tid på at lede. Således blev Costcutter Company, som vi hed dengang, til COMAsystem.

COMAsystem i dag

I dag er COMAsystem det længst eksisterende kontraktstyringssystem på det danske marked og har fået mange års erfaring i bedst practices og mulighederne i moderne kontraktstyring.

Vi varetager tusinder af købs -, salgs -, service – og personalekontrakter hver evig eneste dag og har kunder i meget forskellige brancher, størrelser og nationaliteter.

Lige fra start har sikkerheden for forretningskritiske data og kundernes persondata været afgørende for hvordan vi udvikler systemet. Vi tager ansvar som databehandler for vores kunder og udarbejdet årligt en ISAE 3000 med vores revisionspartner BDO.

Effektivisering af procedurer og ressourcer har altid ligget mig meget på sinde.

”De elementære forudsætninger i forbindelse med forhandling af nye indkøbsaftaler er jo ret indlysende, altså at vi har det rigtige forhandlingsgrundlag såsom den originale kontrakt med eventuelle bilag samt mailkorrespondance. Det grundlag var absolut ikke til stede i mange virksomheder for 10 år siden, da ideen til et online kontraktstyringssystem blev født. Tankevækkende er det, at vi her 10 år senere ikke har set en markant forbedring af virksomhedernes tilgang og situation.”

”Ligeledes står det til med virksomhedernes evne til at reagere rettidigt. De færreste virksomheder har i dag automatiseret processen for hvornår kontrakter og aftaler skal genforhandles, altså vi får det ikke gjort det og fortaber som virksomhed derfor muligheden for at forhandle kontrakten med ofte store forøgede omkostninger til følge.”

– Bo Kristiansen, Founder, CEO & Partner

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo