Konkurrencevilkår for lodtrækning

Konkurrencen afholdes af:

COMAsystem ApS
Ringager 8
2605 Brøndby
CVR-nr.: 33865279

Lodtrækningen er ikke på nogen måde tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af det medie hvorpå den afholdes; f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn el.lign. Ved spørgsmål om lodtrækningen rettes henvendelse til COMAsystem ApS på følgende e-mailadresse: [email protected]

Præmier
I lodtrækningen udloddes 1 præmie/præmier til en samlet værdi af 1699 kroner (DKK) fra Oplevelsesgaver.dk eller tilsvarende.

Vinderen får præmien tilsendt, efter denne har besvaret henvendelse herom. Besvares henvendelsen ikke indenfor 30 dage efter offentliggørelse, bortfalder vinderens krav på præmien, medmindre andet er aftalt.

Deltagelse i lodtrækningen
For at deltage i lodtrækningen skal du være minimum 18 år gammel og være bosiddende i Danmark.

Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Deltagelse i lodtrækningen sker via COMAsystem ApS website.

Ved at deltage i lodtrækningen accepterer du samtidigt, at COMAsystem ApS må offentliggøre dit fornavn og virksomhed på de medier, som COMAsystem ApS normalt benytter, hvis du vinder.

Ved at deltage i lodtrækningen accepterer du samtidigt, at COMAsystem ApS må henvende sig telefonisk vedr. dine besvarelser og fortælle dig mere om kontraktstyring.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder COMAsystem ApS sig ret til at udelukke deltagere fra lodtrækningen.
Man kan kun deltage én gang pr. person.

Tidsforløb
Lodtrækningen slutter d. 20/8-2021 kl. 00:00. Vinderen vil blive senest offentliggjort d. 25/6-2021 kl. 12:00 på de kanaler COMAsystem ApS normalt benytter.

Besked til vinderen
Vinderen kontaktes ved hjælp af de oplysninger, der er tilgængelige på vedkommendes besvarelse.

Hvis vinderen ikke indenfor 30 dage efter at have fået besked, har henvendt sig, forbeholder COMAsystem ApS sig ret til at trække en anden vinder.

Det er vinderens ansvar at sikre, at kontaktoplysninger er korrekt oplyste.

Det er ligeledes vinderens ansvar at tjekke e-mails og lignende, hvor en besked fra COMAsystem ApS kunne tænkes at gemme sig.
COMAsystem ApS kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eller udsættes for krav om kompensation som følge at, at en anden vinder udtrækkes, fordi den første vinder, ikke opdager en besked om gevinst.

Brug af oplysninger
Eventuelle oplysninger du afgiver ved din deltagelse i lodtrækningen, vil ikke blive afgivet til 3.-part og vil udelukkende blive brugt til at kontakte dig i forbindelse med konkurrencen, samt kontakte dig telefonisk vedr. kontraktstyring.