Omfordel kontrakter til anden bruger

Du kan omfordele en brugers kontrakter til en anden bruger

Tilgå Brugere

  1. Klik på «Profil-Ikonet» i øverste højre hjørne
  2. Vælg «Administration»
  3. Klik på «Brugere» i venstremenuen


Omfordel kontrakter til anden bruger

  1. Klik på den «Bruger», som skal have omfordelt sine kontrakter
  2. Klik på «Omfordel kontrakter»
  3. Vælg en ny «Bruger» i listerne ud for hver afdeling
  4. Tryk herefter på «Gem ændringer»