Indkøbschef / Indkøber

Fordele ved brugen af COMAsystem

Som Indkøbschef / Indkøber har Du behov for at kunne planlægge indkøbs- og udbudsaktiviteter, lige som Du har behov for at have det komplette kontraktgrundlag tilgængeligt inklusiv bilag og mails.

Udbyttet for Dig i forhold til automatiseret kontraktstyring kan opdeles i nedenstående punkter:

 • Dynamisk kalender over din og din kollegaers opfølgning på fornyelser og opsigelser.
 • Alarmer for aktiviteter og handlinger.
 • Mulighed for forcast på omkostninger samt planlægning af større indkøbsaktiviteter.
 • Enkel vedligeholdelse af kontraktgrundlag

Tilgængelighed uafhængig af fysisk placering – Altid online med kontrakterne.

Du vil opleve en effektivisering af dine ressourcer, der også sikrer rettidig opfølgning samt bedre planlægning.

Deling af kontraktviden sker ved simpel rettighedsstyring og Du vil gennem indbakke i systemet kunne få data gennem scanning direkte fra printer eller fra kollegaer med relevant materiale.

Vi er sikre på at værktøjet vil kunne give Dig bedre performance, effektivitet og økonomiske besparelser.

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo