Hvilke regler gælder, når vi taler Cookies?

Når man taler om Cookie direktivet og databeskyttelsesforordningen er der tale om to separate sæt regler der skal overholdes. Dette betyder at der lige nu på europæisk plan arbejdes på en afklaring mellem regelsættene, indtil der kommer nye regler.

Hvilken lovgivning skal du så forholde dig til?

Kendetegnene ved Cookies og tilsvarende teknologier er, de benytter brugernes udstyr til at lagre information på. Og netop denne privatsfære har et særligt regelsæt der beskytter brugeren – regelsættet udspringer fra EU-direktiv 2002/58/EF, som vi i Danmark bl.a. implementeret i telefonlovgivningen, og herunder Cookiebekendtgørelsen. Det er ikke Datatilsynet, som påser denne lovgivning indeholdende Cookiebekendtgørelsen bliver overholdt, men derimod Erhvervsstyrelsen.

Det betyder altså, der findes særlige regler når en virksomhed, offentlig myndighed eller lign. ønsker at benytte Cookies. Og du skal være særlig opmærksom hvis du gemmer Cookies med personoplysninger på dine brugeres udstyr, her skal du overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal sikre dig, at dine brugere bliver gjort opmærksom på i benytter Cookies og hvordan de benyttes – heldigvis tilbyder vi dig vores nye produkt GDPR – Cookiebot, som helt automatisk sørger for du opfylder disse krav.

Du kan læse mere om GDPR – Cookiebot her, eller kontakte os for mere information.

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

  • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
  • Individuelle input felter
  • Digital underskrift med touch eller NemID
  • Opbevaring og backup
  • Styring og alarmering
  • GDPR compliant automatiseret sletning
  • 3 parts integration med API
  • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo