Contract Lifecycle Management

COMAsystem giver håndgribelige resultater

Grundlæggende så beskriver Contract Lifecycle Management den komplette livscyklus for styringen af en kontrakt.

Styringen af kontrakten foretages efter principperne i Contract Management / Kontraktstyring.

Vi har udfærdiget en grafik som skal anskueliggøre faserne i Contract Lifecycle Management.

Her følgende en gennemgang af alle viste faser fra grafikken øverst på siden

Faser:

 1. Tilbud
  Kontraktstyringen starter f.eks. med behovet for en leverance, som der indhentes tilbud for fra forskellige leverandører.
 2. Udkast
  Der udarbejdes et skriftligt udkast af kontraktmaterialet, som tager udgangspunkt i materialet fra tilbudsfasen.
 3. Forhandling
  Kontraktmaterialet benyttes som basis for forhandlingen om kontraktens konditioner, tidsfrister, leverancer, omkostninger etc.
 4. Godkendelse
  Derudover skal kontrakten i nogle tilfælde godkendes iht. interne processer inden underskrift. Det kunne ske ifm. afsluttende juridiske godkendelser, stillingtagen fra virksomhedens DPO eller lignende. Godkendelsesfasen kan ofte være præget af forsinkelser og i nogle tilfælde oplever man at virksomheder falder tilbage til forhandlingsfasen.
 5. Eksekvering
  Kontrakten indgåelse sker ved underskrift af alle parter på den endelige version af kontrakten. Underskriften kan både ske fysisk og digital.
 6. Forpligtelser
  Tilsikring at kontrakten leverance sker iht. det aftale og at de økonomiske samt tidsmæssige parameter overholdes.
 7. Compliance
  Her sker den løbende opfølgning på kontrakten. F.eks. hvis kontrakten omhandler en leverance der inkluderer en databehandleraftale, så skal denne særskilt kontrolleres løbende.
 8. Fornyelse
  I denne fase er det vigtigt, at virksomheder har automatiseret processer til styring af kontraktens fornyelses -, opsigelses – og udløbsdatoer. Ofte har kontrakter en given fornyelsesdato, men arbejdet med at forberede kontraktens fornyelse skal starte uger eller måneder tidligere end selve fornyelsestidspunktet.

Alt efter kontrakttype, branche og leverancens størrelse anvendes de ovenstående punkter i forskellig vægtning.

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo