COMAsystem tilbyder RISMAsimpleGDPR

Det bliver nemt at få styr på Persondataforordningen! Og det er kun fordi COMAsystem nu kan tilbyde din virksomhed et onlinebaseret processtyringsværktøj til afdækning af alle persondataforhold i din virksomhed. Det er et meget enkelt system, der på en overskuelig og struktureret måde sikrer at virksomheden får overblik over alle persondataforhold – og dermed overholder de krav der stilles af EU fra den 25. maj 2018.

Du kan via COMAsystem anskaffe RISMAsimpelGDPR. Via systemet skabes et overblik over alle behandlinger af persondata og gennem automatiserede spørgeskemaer udvikles kontrolpunkter og dokumentation i virksomheden.

COMAsystem instruerer i brugen af systemet og hjælper virksomheden i mål gennem processen.

RISMAsimpelGDPR er udviklet sammen med advokathuset Plesner og bygger på de til enhver tid kendte oplysninger og nationale regler fra EU.

Systemet kortlægger virksomheden på en let tilgængelig grafisk måde og giver det fulde overblik over compliance (overholdelse) med forordningen.

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

  • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
  • Individuelle input felter
  • Digital underskrift med touch eller NemID
  • Opbevaring og backup
  • Styring og alarmering
  • GDPR compliant automatiseret sletning
  • 3 parts integration med API
  • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo