CFO / Regnskabschef

Fordele ved brugen af COMAsystem

Som CFO/Regnskabschef har Du et naturligt behov for overblik. Udbyttet i forhold til automatiseret kontraktstyring kan opdeles i nedenstående punkter:

 • Overblik over kontraktuelle forpligtelser til brug ved regnskab og budgettering. Dette overblik kan findes både i forhold til købskontrakter, salgskontrakter, personalekontrakter og servicekontraker.
 • Overblik over indeksreguleringer
 • Rapport udtræk over specifikke omkostningsområder, eksempelvis leasingbiler m.v.
 • Tilgang til alle relevante kontrakter uanset hvilket selskab eller afdeling der er indgået i.

Opdateret viden om kontrakter skal gerne være udgangspunktet, hvilket kan sikre ved at viden fra bilag, mails o.l. nemt supplerer den originale kontrakt samtidigt med at denne kan udskiftes ved eventuelt indgåelse af nyt aftale grundlag.

Ved brug af automatiseret og digitaliseret kontraktstyring vil Du opleve markant besparelse i tid når Du skal finde kontrakter ligesom at opfølgning på opsigelse, genforhandling o.l. sker automatisk.

Vi er sikre på at værktøjet vil lette din hverdag.

Med Contract Management i COMAsystem opnår du

 • 100% Bedre overblik over alle dine kontrakter
 • 90% Optimering af kontrakthåndtering
 • 80% Sandsynlighed for omkostningsreduktion

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo