Nyheder

Nye muligheder med digital underskrift

Vi har udvidet valgmulighederne for digitale underskrifter, så du nu kan få underskrevet dine kontrakter fra flere lande For at gøre det nemt og sikkert for dig at få kontrakter med leverandører, kunder og medarbejder - der ikke befinder sig i...

Hvad er Contract Lifecycle Management?

Hvad er Contract Lifecycle Management?

Grundlæggende så beskriver Contract Lifecycle Management den komplette livscyklus for styringen af en kontrakt. Styringen af kontrakten foretages efter principperne i Contract Management / kontraktstyring. Vi har udfærdiget en grafik som skal...

Hvad er Contract Management?

Alle virksomheder har kontrakter, men kun de færreste arbejder aktivt med contract management. Contract Management står egentlig for det danske begreb kontraktstyring. At styre og håndtere kontrakter er ofte en overset disciplin, selvom man som...

10 gode råd til omkostningsoptimering

Mange virksomheder er naturligt fokuseret på hvordan bundlinien kan forbedres. Ofte bliver strategien fokuseret omkring hvordan omsætningen kan forøges og tiltag iværksættes for at skabe flere leads og kunder. Men langt de fleste virksomheder...

Har du automatiseret dit kontrakt-flow?

Når du laver et nyt salg, får en ny leverandør eller ansætter en ny kollega – hvordan er arbejdsgangen for de tilhørende kontrakter? – Er den manuel, bruger du en tidligere udgave du tilretter i Word og sender du den frem og tilbage via mail? Opnå...