10 gode råd til omkostningsoptimering

Mange virksomheder er naturligt fokuseret på hvordan bundlinien kan forbedres. Ofte bliver strategien fokuseret omkring hvordan omsætningen kan forøges og tiltag iværksættes for at skabe flere leads og kunder.

Men langt de fleste virksomheder glemmer eller undlader at kigge på omkostningerne, både de direkte, men også de indirekte omkostninger.

I mange tilfælde afsættes der ingen ressourcer eller opsættes procedurer der kan sikre et fokus på området. Det er dyrt, ofte meget dyrt, da virksomheden på ingen måde fører kontrol eller følger op på omkostningerne. Mange virksomheder vil med et øget fokus kunne opnå besparelser i størrelsesorden 7-10% af den nuværende omkostning.

De fleste besparelser ligger i kategorien ”lavthængende frugter”, men vejen derhen kræver opmærksomhed og overblik.

10 gode råd til omkostningsoptimering

 1. Husk hvornår Du kan opsige din aftale og med hvilket opsigelsesvarsel
 2. Husk at have det samlede grundlag for aftalen på plads (kontrakt, bilag, mails, tillæg osv)
 3. Husk at alle der skal kunne bruge aftalen skal have ”nem” tilgang til aftalegrundlaget.
 4. Vær opmærksom på tillæg som indeksregulering, miljøgebyrer, bestillingsgebyr osv., som kan forhandles.
 5. Husk at se om aftalen afspejler dit forbrug på ved indgåelse, men også løbende i forhold til ændringer.
 6. Gennemgå din aftaler en gang årligt på rette tidspunkt (se pkt. 1). Der vil altid være sket forandringer eller være mulighed alternative løsninger/produkter.
 7. Ved volumen køb husk at der oftest kan indgåes bonusaftaler.
 8. Husk betalingsbetingelser ofte kan forhandles, så egen administration minimeres.
 9. Spørg leverandøren om rabatmuligheder, eksempelvis loyalitetsrabatter.
 10. Digitaliser kontrakter og automatiser procedurer.

Fordele ved kontraktstyring med COMAsystem

 • Ubegrænsede antal kontraktskabeloner
 • Individuelle input felter
 • Digital underskrift med touch eller NemID
 • Opbevaring og backup
 • Styring og alarmering
 • GDPR compliant automatiseret sletning
 • 3 parts integration med API
 • Scan eller email direkte ind i systemet

Book en demo